بررسی تناسب محتوای داستان های تالیفی ایرانی برای کودکان و نوجوانان گروه سنی ج با مهارت ها و مولفه های تفکر انتقادی

نویسنده: لیلا (رویا) مکتبی فرد

استاد راهنما: مرتضی کوکبی

استاد مشاور اول: عباس حری

استاد مشاور دوم: مرتضی خسرونژاد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©