توانمندی داستان ها با رویکرد کتاب درمانی در تحول شناختی کودکان گروه سنی «ب» و «ج»

توانمندی داستان ها با رویکرد کتاب درمانی در تحول شناختی کودکان گروه سنی «ب» و «ج»

بر پایه نظریه رفتاردرمانی عقلانی هیجانی (REBT) و واکاوی دیدگاه کودکان درباره عناصر این نظریه در داستان ها

 

استاد راهنما:

دکتر مهری پریرخ

استادان مشاور:
دکتر زهره سپهری شاملو

دکتر رحمت الله فتاحی


استادان داور:

دکتر سیدامیر امین یزدی

دکتر اعظم صنعت جو

 

دانشجو:

بهار قادری

 

زمان:

23 بهمن 1395

 


تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©