ارزیابی فراداده‌های "سامانه اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد" از جنبه قابلیت‌های جستجو، بازیابی و نمایه‌پذیری اطلاعات

ارزیابی فراداده‌های "سامانه اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد" از جنبه قابلیت‌های جستجو، بازیابی و نمایه‌پذیری اطلاعات


استاد راهنما:

دکتر رحمت‌الله فتاحی

استاد مشاور:

دکتر عاطفه شریف

اساتید داور:

دکتر نوکاریزی و دکتر صنعت جو

نگارش:

سید مسعود شفیعی

زمان دفاع:

18 بهمن‌ 1393

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©