دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

اطلاعات تماس

کتابخانه مرکزی

آدرس:
اهواز - بلوار پاسداران - سه راه فرودگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

تلفن: 0611-4457174

فکس: 0611-4435288

http://khouzestan.srbiau.ac.ir

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©