دانشگاه قم

اطلاعات تماس

سرپرست کتابخانه

آدرس:
قم - بلوار امين - بعداز شهرك قدس - دانشگاه قم - كتابخانه كوثر

تلفن: 0251-2103727

فکس: 0251-2854322

http://www.qom.ac.ir/Portal/Home

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©