ارزيابي پنج پايگاه اطلاعاتي كتابشناختي فارسي ايرانداك، ايرانمدكس، مگيران، پارس مدلاين، اس. آي. دي بوسيله معيار ارزيابي پايگاههاي اطلاعاتي گاليور 2002

نام نویسنده: الله بخشیان فارسانی, لیلی 

استاد راهنما: هما طلاچی

استاد مشاور: محمد رضا گوهری

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد

سال انتشار : 1387

چکیده:ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©