ارزیابی تطبیقی و رتبه­بندی قطب­های علمی گروه فنی و مهندسی ایران براساس سنجش توانمندی­های علمی و فناورانه

عنوان:  ارزیابی تطبیقی و رتبه­بندی قطب­های علمی گروه فنی و مهندسی ایران براساس سنجش توانمندی­های علمی و فناورانه

نام رشته: علم­سنجی

استاد راهنما: دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی

استاد مشاور: دکتر حمزه علمی نورمحمدی

دانشجو: علی رمضان­نژاد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©