دانشگاه تربيت مدرس

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تاثير آموزش استفاده از بانكهاي اطلاعاتي كامپيوتري بر ضريب دقت و بازيافت اطلاعات و زمان جستجو توكلي زاده راوري، محمد 1778
تاثير آموزش استفاده از كتابخانه بر ميزان بهره گيري نوجوانان از كتابخانه از زمان جستجو، جامعيت و مانعيت. فيروزي، رحمت اله 1563
تاثير آموزش استفاده كننده بر ميزان بهره گيري از مراجع در كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت مدرس استيري، علي رضا 1633
تاثير آگاهي از معيارهاي گزينش در تصميم گيري انتخاب كتاب در كتابخانه هاي مراكز تربيت معلم فراهي، محسن 1662
تاثير استفاده از اصطلاحنامه در بانكهاي اطلاعاتي كتابشناختي بر ميزان جامعيت، مانعيت و مدت زمان جستجوي اطلاعات بازيابي شده چشمه سهرابي، مظفر 1571
تاثير تخصيص موضوعي جستجوگران مراكز اطلاع رساني بر نتايج بازيابي اطلاعات از پايگاههاي اطلاعاتي دليلي، حميد 1791
تاثير فن آوري اطلاعات بر ساختار سازماني و مديريتي كتابخانه‌هاي دانشگاه علامه طباطبايي بيات، محمدكريم 1731
تجزيه و تحليل خدمات اطلاع رساني رايگان يا غير رايگان از ديدگاه مديران و متخصصان كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاهي تهران صفايي آراني، احمد 745
تجزيه و تحليل وضعيت كتابهاي انتخاب شده لاتين توسط اعضاء هيئت علمي پنج دانشگاه در تهران در زمينه هاي فني مهندسي و ميزان هزينه هاي ارزي مصرف شده فرخ پور، شهلا 1240
تحليل استنادي مأخذ پايان نامه هاي فارغ التحصيلان دانشكده علوم پايه دانشگاه تربيت مدرس در سالهاي 1374-1367 پورشعرباف، الهه 1155

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©