ارزيابي سطح کيفيت خدمات و رتبه بندي کتابخانه هاي دانشکده اي دانشگاه سمنان بر اساس مدل لايب کوال

نام نویسندهخراساني، محبوبه

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
سال انتشار : 1390

چکیدهندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©