ارزيابي رابط کاربر موتور جستجوي يکپارچه کتابخانه ديجيتال + از ديدگاه دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا به منظور ارائه الگوي رابط کاربر موتورهاي جستجوي يکپارچه

نام نویسندهفرنقي، مينا

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
سال انتشار: 1391

چکیده: ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©