آسيب شناسي نمايشگاه بين المللي کتاب تهران طي سالهاي ۱۳۸۶- ‎۱۳۸۹از ديد متخصصان کتابداري شاغل در کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي شهر تهران و ارائه راهکارهاي پيشنهادي

نام نویسندهفاطمي زاده، سميه

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
سال انتشار : 1389

چکیدهندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©