بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تكمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك

نام نویسندهچراغی، علی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد

استاد راهنمادکتر سعید غفاری
سال انتشار : 1388

چکیده

 

این پژوهش با عنوان بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تكمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك ، انجام گرفته است . اهداف اصلی این پژوهش ، شناخت منابع اطلاعاتی مورد استفاده دانشجویان ، روشهای جستجو و كسب اطلاعات ، چگونگی دسترسی به اطلاعات ، میزان استفاده از منابع و نحوه دسترسی به اطلاعات و موانع موجود در دسترسی آسان به اطلاعات می باشد . روش این پژوهش پیمایشی- توصیفی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد.

 

 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©